31.01.2018 семінар голів методичних осередків учителів початкових класів.

31 січня 2018 року до  Луцької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 завітали голови методичних осередків учителів початкових класів м. Луцька. Під час семінару «Реалізація концепції «Нова українська школа» у науково-педагогічному проекті «Інтелект України» вони мали змогу побачити, як здійснюється компетентнісний  підхід до викладання предметів початкової школи через науково-педагогічний проект «Інтелект України», який є однією із освітніх  програм,  що  будуть реалізовуватися  під час  імплементації  Концепції «Нова українська школа». Осучаснення Проекту буде здійснюватися на засадах компетентнісного  підходу та SТЕМ-освіти.

Про  організаційно –управлінські аспекти впровадження проекту розповідали директор школи Грищук В.А., заступник директора Мигляс В.О. З рекомендаціями наукових керівників Проекту познайомила учасників семінару методист управління освіти Шмігель І.О.

 Науково-педагогічний проект "Інтелект України" реалізується  на базі державних програм з різних навчальних дисциплін. Сутність цього проекту полягає не в насиченні дитини поглибленими знаннями. Головне  -  набуття  нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, гнучкого творчого мислення, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці.

 Робота з обдарованими дітьми вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованості на новизну інформації та різноманітні види пошукової , розвиваючої, творчої діяльності. Вона під силу висококваліфікованим, небайдужим до свого предмета вчителям, потребує творчого вчителя з високою психологічною і педагогічною кваліфікацією. Під час презентаційних уроків у класах, які працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України», класоводи 1-А класу Ящук О.П., 2-А класу Бобела Л.М. показали, як можна  організовувати навчально-пізнавальну діяльність з урахуванням рівнів і сфер вияву обдарованості кожного учня, застосовуючи елементи інноваційних технологій. Досвідом роботи у проектному класі поділилася класовод 3-А класу Гуменюк О.С. Учні її класу мають набагато вищий у порівнянні з показниками традиційних класів рівень розвитку пізнавальної сфери. Школярі виявляють високий рівень мотивації до навчання, сформованості якостей швидкого й усвідомленого читання, математичних здібностей, розвитку логічного мислення, пам’яті.